Mavrična igralnica (v Kulturnem domu Dolsko)

V skupini Mavrica se otroci od 1 do 3 let uvajamo, igramo, spoznavamo in rajamo.
Izmenjujeta se smeh in jok, a kljub vsemu se imamo lepo, za kar poskrbijo Petra, Špela in Mojca.