Uprava OŠ Janka Modra

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, enoti vrtca Dol in Dolsko

Videm 17
1262 Dol pri Ljubljani

Telefon: 01 56 47 067,  Faks:01 56 47 307, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si

 

RAVNATELJ:

Gregor Pečan
Telefon.: 01 / 56 47 317, E- naslov: gregor.pecan@guest.arnes.si