S 1.9.2019 je v vrtec vključenih 298 otrok.
V enotah oz. oddelkih je odpiralni čas različen, odvisno od potreb staršev.

Vrtec Dol je odprt od 5.30 do 17.00.
Oddelek v župnišču je odprt od 6.30 do 16.15.
Oddelek v gasilskem domu je odprt od 6.30 do 16.15.

Vrtec Dolsko je odprt od 5.30 – 16.30.
Oddelek v kulturnem domu deluje od 6.30 – 16.00.
Oddelek v Senožetih deluje od 6.00 – 16.00.