Podatki o poslovanju vrtca

S 1.9.2019 je v naš vrtec vključenih 299 otrok.
V enoti Dol, ki deluje na treh lokacijah, je skupno 175 otrok in sicer:
V vrtcu Dol je v sedem oddelkov vključenih 142 otrok, gasilski dom obiskuje 14 otrok, skupino v župnišču pa 19 otrok.

V enotah je odpiralni čas različen, saj je usklajen s potrebami staršev.
Vrtec Dol je odprt od 6.00 do 17. ure.
Oddelek v župnišču je odprt od 6.30 do 16.15 ure.
Oddelek v gasilskem domu je odprt od 6.30 do 16. ure.
Vrtec Dolsko je odprt od 6.00 – 16.30 ure.
Oddelek v kulturnem domu deluje od 6.30 – 16. ure.
Oddelek v Senožetih deluje od 6.00 – 16. ure.

V tajništvu smo za vsa vprašanja za vas na voljo med 7. in 15. uro (01 5644 824), pišete pa nam lahko na vrtec.dol@guest.arnes.si.

V Dolskem (skupno z oddelkom v Kulturnem domu) je v šest oddelkov vključenih skupaj 105 otrok. Našo enoto v Senožetih obiskuje 19 otrok.
V redne oddelke vključujemo otroke s posebnimi potrebami z ustrezno dodatno strokovno pomočjo.