Podatki o poslovanju vrtca

S 1.9.2020 je v naš vrtec vključenih 284 otrok.
V enoti Dol, ki deluje na treh lokacijah, je skupno 166 otrok in sicer:
V vrtcu Dol je v sedem oddelkov vključenih 133 otrok, gasilski dom obiskuje 19 otrok, skupino v župnišču pa 14 otrok.

V Dolskem (skupno z oddelkom v Kulturnem domu Dolsko) je v šest oddelkov vključen 101 otrok. Našo enoto v Senožetih obiskuje 17 otrok.

V redne oddelke vključujemo otroke s posebnimi potrebami z ustrezno dodatno strokovno pomočjo. 

Po enotah je odpiralni čas različen, saj je prilagojen glede na potrebe staršev.
Vrtec Dol je odprt od 5.30 do 17. ure.
Oddelek v župnišču je odprt od 6.30 do 16. ure.
Oddelek v gasilskem domu je odprt od 6.30 do 16. ure.
Vrtec Dolsko je odprt od 6.00 – 16.30 ure.
Oddelek v kulturnem domu deluje od 6.30 – 16. ure.
Oddelek v Senožetih deluje od 6.30 – 16. ure.

V tajništvu smo za vsa vprašanja za vas na voljo med 7. in 15. uro na telefonsko številko 01 5644 824 ter na vrtec.dol@guest.arnes.si