S 1.9.2018 je v vrtec vključenih 287 otrok.
V enotah oz. oddelkih je poslovalni čas različen, odvisno od potreb staršev:
• Vrtec Dol: 6.00 – 17.00, oddelek v župnišču 6.45 – 16.30 ter v gasilskem domu: 7.00 – 16.30
• Vrtec Dolsko: 6.00 – 16.45, oddelek v KD: 6.30 – 16.15
• Vrtec Senožeti: 6.00 – 16.00
V enoti Dolsko, h kateri štejemo tudi oddelek v Kulturnem domu, je vključen 101 otrok v šestih oddelkih, od tega 38 otrok I. starostne skupine in 63 otrok II. starostne skupine.

V enoti Dol, ki deluje na treh lokacijah, je skupno 167 otrok:
– v vrtcu Dol 135 otrok (28 I. starostne skupine, 107 II. starostne skupine)
– v oddelku v gasilskem domu je 19 otrok II. starostne skupine
– v oddelku v župnišču je 13 otrok I. starostne skupine.
V enoti Senožeti je 19 otrok (kombinirana skupina).
V redne oddelke vključujemo otroke s posebnimi potrebami, z ustrezno dodatno strokovno pomočjo.