RDEČA IGRALNICA

Iz župnišča smo prišli,
v Rdečo igralnico se vselili,
še vedno z Natašo in Kristino
se nas dvajset otrok veseli.
Skupaj telovadimo, beremo in rišemo,
nekateri že prave črke pišemo.
V vrtcu nam je lepo,
da bi še naprej bilo tako.

rdeca-2018