LDN VRTCA

LDN za vrtec za šolsko leto 2019/2020 je bil potrjen na seji Zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani dne 26.9.2019.

Letni delovni načrt_2019_2020