E – šolstvo

esolstvo

Projekt e-šolstvo v našem vrtcu poteka že kar vse od leta 2010. V tem času smo uspeli postaviti novo spletno stran (ki je letos v celoti spremenjena in dopolnjena), vzpostavili smo tudi spletno učilnico za vse zaposlene v vrtcu.

Čeprav še vedno nismo zadovoljni z razpoložljivo opremo, ki jo imamo, smo se odločili, da v nekaterih skupinah poskusno uvedemo program e-asistent-a. Poleg načrtovanja bo le-ta v prvi fazi namenjen obveščanju staršev.

Naš dolgoročen cilj je, da vsem staršem omogočimo čim bolj enostavne in dostopne oblike komunikacije z vrtcem.

IKT tim