MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA IN                                                                
PROJEKT UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE
V VRTCU DOL IN DOLSKO

Naš vrtec je aktivno sodeloval v FIT projektu 2 leti (2010 – 2011 in 2011 – 2012). V teh letih smo se vse strokovne delavke udeležile dveh večjih sklopov seminarjev.

Prvo leto je bil to FIT interni splošni seminar v treh delih. Vodila ga je ustanoviteljica projekta gospa Barbara Konda in nas seznanila s splošnimi informacijami o gibalnem razvoju otroka v predšolskem obdobju. Večji del seminarja so sestavljale FIT didaktične gibalne igre, ki smo se jih igrali prisotni, da bi jih usvojili in uspešno prenašali na naše malčke.
V drugem letu smo pedagoški delavci sodelovali v FIT timski harmoniji, ki jo je vodila gospa Barbara Konda. Potekala je v treh delih. Preko različnih didaktičnih gibalnih iger smo krepili naše sodelovanje, dobili pa smo tudi ogromno izhodišč za delo v naših skupinah, kajti čar FDGI (fit didaktičnih gibalnih iger) je v tem, da jih z malce prilagoditvami lahko izvajaš v vseh starostnih skupinah.

Koordinatorka Petra Habič se je v teh dveh letih udeleževala teoretičnih in praktičnih seminarjev za FIT koordinatorje, kjer so predstavili še več didaktičnih gibalnih iger, ki jih je posredovala sodelavkam.

V teh dveh letih smo aktivno sodelovali v enem od FIT projektov, to je PUŽ – Projekt Učimo za življenje. Ta projekt vključuje nekaj dni v šolskem letu, ki jih preživimo v gibanju. Namen je spreminjanje življenjskega sloga – namesto utečenih navad (uporaba motoriziranih prevoznih sredstev, multimedije) uvajamo tiste navade, ki pripomorejo k boljšemu razvoju telesa in medsebojnih odnosov.

Tako smo v teh dveh letih “praznovali” posebne FIT dneve:
16. NOVEMBER – SVETOVNI DAN STRPNOSTI
20. JANUAR – FIT DAN BREZ TELEVIZIJE
7. APRIL – SVETOVNI DAN ZDRAVJA – FIT HOJA ZA ZDRAVJE
15. MAJ – SVETOVNI DAN DRUŽINE
31. MAJ – SVETOVNI DAN ŠPORTA

Čeprav aktivno ne sodelujemo več na FIT-ovih seminarjih, pa vzgojne delavke s pridom uporabljamo pridobljeno znanje – otroci v vseh skupinah se igrajo fit didaktične gibalne igre in se tako učijo igralnih pravil, sodelovanja, strpnosti, predvsem pa z gibanjem utrjujejo svoje telo in zdravje.

Petra Habič,
vodja programa