Sklad vrtca

V Skladu vrtca se zbirajo denarna sredstva, ki so v pretežni meri namenjena plačilu nadstandardnega programa za socialno ogrožene družine. Dvakrat letno (običajno spomladi in jeseni) starši prejmete položnico, ki jo plačate, če želite. Del sredstev vsako leto prispevajo tudi delavci vrtca, najpogosteje s prodajo vstopnic za ogled predstave in prodajo izdelkov na Mavričnih igrarijah.

Sredstva za vrtec in šolo se zbirajo in porabijo ločeno.

Vrednost točke in s tem višino subvencije se določi vsako leto posebej, odvisno od zbranega denarja. Pri tem se upošteva Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi Zavoda Janka Modra, Dol pri Ljubljani (v celoti je objavljen v rubriki Pravilniki).

Če je na razpolago dovolj sredstev, lahko starši uveljavljate do 10% znižanja plačila nadstandardnega programa. Znižanje je možno uveljaviti enkrat v obdobju vključenosti otroka v vrtcu. Vloga je na voljo pod zavihkom “Obrazci”.

Vsi, ki bi želeli darovati v Sklad vrtca, lahko to storite kadarkoli, na sledeči TRR:

0122  2603  0649 149, odprt pri UJP Ljubljana (obvezno pripišite: za Sklad vrtca).

Vsakega prispevka bomo zelo veseli! Hvala vam!