Sodelovanje

Spoštovani starši!

Zavedamo se, da je sodelovanje s starši izrednega pomena za otrokov razvoj in napredek. Zato želimo, da starši z vrtcem sodelujete, se aktivno vključujete v program in delo v tistih delih, kjer je to mogoče in uresničljivo. Z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v skupini se lahko dogovorite na kakšen način, kdaj in kako se lahko vključite.
Veseli bomo, če nam boste predstavili svoje poklice, konjičke, nam pomagali pri izboljšanju materialnih pogojev za delo, nas spremljali na sprehodu, izletu, se nam pridružili na praznovanjih, prireditvah… Možnosti je veliko in vabimo vas, da svoje predloge posredujete vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice v skupini, ki jo obiskuje vaš otrok.

Možnosti vašega sodelovanja:
•  Vsaka skupina ima svojega predstavnika staršev, ki sodeluje v Svetu staršev OŠ Janka Modra in je dolžan sklepe, predloge, želje vseh staršev oddelka vrtca sporočati Svetu staršev zavoda. Predstavnika posamezne skupine najdete na seznamu pri zavihku “Svet staršev”.
•  En predstavnik staršev vrtca je član Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
•  Starši spremljate sporočila, ki jih objavljamo na kotičkih za starše.
• Starši se udeležujete roditeljskih sestankov (2 – 3 letno), kjer se seznanite z delom celotnega oddelka; pogovornih ur, ki so namenjene spremljanju razvoja vašega otroka; vsakodnevnih pogovorih z vzgojiteljicami, kjer posredujete informacije o otroku.
•  Udeležba na okroglih mizah, predavanjih, ki so organizirani v sklopu vrtca ali zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

To je le nekaj predlogov, verjamemo pa, da je možnosti in oblik še zelo veliko! Zato vas vabimo, da se obrnete na vašega predstavnika staršev ali strokovne delavce vrtca.

(Skupno 354 obiskov, današnjih obiskov 1)