Sodelovanje

Spoštovani starši!

Zavedamo se, da je sodelovanje s starši izrednega pomena za otrokov razvoj in napredek. Zato želimo, da starši z vrtcem sodelujejo, se aktivno vključujejo v program in delo v tistih delih, kjer je to mogoče in uresničljivo. Z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v skupini se lahko dogovorite na kakšen način, kdaj in kako se lahko vključite.
Veseli bomo, če nam boste predstavili svoje poklice, konjičke, nam pomagali pri izboljšanju materialnih pogojev za delo, nas spremljali na sprehodu, izletu, se nam pridružili na praznovanjih, prireditvah…Možnosti je še veliko in vabimo vas, da svoje predloge posredujete vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice v skupini, ki jo obiskuje vaš otrok.

Možnosti, pri katerih starši lahko sodelujete:
•  Vsaka skupina ima svojega predstavnika staršev, ki sodeluje v Svetu staršev zavoda in je dolžan sklepe, predloge, želje vseh staršev oddelka vrtca sporočati Svetu staršev zavoda. Predstavnik posamezne skupine je v seznamu pri zavihku “Svet zavoda”.
•  Predstavnik staršev vrtca je član Sveta staršev zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
•  Starši spremljajo sporočila, ki jih objavljamo na kotičkih za starše.
• Starši se udeležujejo roditeljskih sestankov (2 – 3 letno), kjer se seznanijo z delom celotnega oddelka; pogovornih ur, ki so namenjene spremljanju razvoju njegovega otroka; vsakodnevnih pogovorih, kjer posredujejo vsakodnevne informacije o otroku.
•  Okrogle mize, predavanja, pogovori, ki so organizirani v sklopu vrtca ali zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
To je le nekaj predlogov, verjamemo pa, da je možnosti in oblik še zelo veliko! Zato vas vabimo, da se obrnete na vašega predstavnika staršev ali strokovne delavce vrtca oz. šole.