Izpis

Otroci pred vstopom v šolo niso avtomatsko izpisani iz vrtca. Vsakega otroka je potrebno iz vrtca izpisati. Vlogo za izpis otroka lahko dobite v rubriki »Obrazci in pravilniki«.
Vlogo lahko oddate vzgojiteljici v skupini ali na upravi vrtca, najmanj 15 dni pred želenim datumom izpisa. 15-dnevni rok začne teči na dan, ko ste vlogo oddali.