Prehrana v vrtcu

Otrokom v vrtcu pripravljamo uravnoteženo, varno, varovalno prehrano, ki se pripravlja v skladu s standardi in normativi za prehrano predšolskih otrok, praktikumom jedilnikov v vzgojno izobraževalnih ustanovah, s smernicami in priporočili ustreznih zunanjih strokovnih institucij.

Otrokom pripravljamo dnevno sveže obroke, ki vključujejo živila iz vseh skupin živil. V prehrano vključujemo veliko sezonskega sadja in zelenjave, polnovredna žita in žitne izdelke. Občasno ponujamo Vaški kruh in pekovsko pecivo, ki je brez aditivov in z zmanjšano vsebnostjo soli ( kruh Veselko). Čim večkrat poskušamo v jedilnik vključevati ekološka živila.

Samo na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in seznamom živil, ki jih otrok ne sme uživati ali z navodili o pripravi živil, ki jih izda zdravnik, pripravljamo dietne obroke.

Veliko pozornosti namenjamo kulturnemu načinu prehranjevanja, da otroci ne hitijo pri jedi, da uživajo hrano v mirnem sproščenem okolju. Zdrava prehrana in kulturno uživanje v obdobju otroštva je dobra popotnica za kakovostno življenje in boljše zdravje.

 

Praznovanje rojstnega dne otroka naj bo za slavljenca nekaj posebnega. Predlagamo, da ne prinašate hrane in pijače, ampak starši poiščete druge alternativne oblike praznovanja.

Če se odločite za pogostitev, lahko prinesete samo živila v originalni embalaži z ustrezno deklaracijo, iz katere je razvidno, da se živilo lahko hrani na sobni temperaturi.

Dovoljena živila so: sveže ali suho sadje, zelenjava, piškoti, čokoladice, bonboni, slano pecivo, sokovi.