Projekti

Zgodnje poučevanje tujega jezika v vrtcu

Projekt zgodnjega učenja tujega jezika v našem vrtcu poteka že vrsto let. Sprva so bili vanj vključeni samo najstarejši vrtčevski otroci, zadnjih nekaj let pa vsi, razen otrok iz najmlajših oddelkov (1 do 2 leti). Učenje (ali bolje rečeno poučevanje) tujega jezika pa ne poteka po tradicionalnih metodah, ki se jih marsikdo izmed staršev morda spomni iz svojih vrtčevskih ali šolskih časov. Pri delu z otroki namreč sledimo smernicam metode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Gre za obliko dela, pri kateri se aktivnosti s področij Kurikula (jezik, gibanje, matematika, narava, družba in umetnost) prepletajo in izvajajo v tujem jeziku. V našem primeru je to angleščina.
Anglist ali anglistka v vsaki skupini preživita od tri do štiri dopoldneve mesečno. Njuna komunikacija z otroki poteka izključno v angleščini – tako med izvajanjem dejavnosti kot tudi v času proste igre in pri dnevni rutini.
Otroci seveda še ne zmorejo stoodstotno funkcionalne dvosmerne komunikacije v angleščini, se pa preko metode CLIL in ob primerni motivaciji oz. animaciji že zelo zgodaj naučijo osnov, na katerih gradijo nadaljnje razumevanje tujega jezika. Tako že otroci, ki so stari dve leti, hitro razumejo pozdrave, kot so Good morning, Hello, Goodbye, Bye-bye in določena navodila (Sit down, Stand up, Make a circle, Hold hands, Come here …).
Preko glasbeno, likovno, gibalno ali kako drugače obarvanih dejavnosti otroci nadgrajujejo svoje znanje angleščine. Vendarle je treba poudariti, da cilji programa niso kvantitativni, temveč kvalitativni. To pomeni, da želimo pri otrocih spodbuditi predvsem miselne vzorce, ki jih je treba aktivirati pri razumevanju tujega (nepoznanega) jezika. Rezultate lahko spremljamo na primer tako, da otroci vzgojiteljici v slovenščini obnovijo zgodbo, ki jim jo je izvajalec programa ob pomoči lutk, slik, glasbe ali kako drugače predstavil v angleščini.
Naš cilj ni, da znajo po štirih letih (kolikor traja program za večino otrok) novopečeni prvošolci našteti npr. 15 živali, 5 barv, šteti do 100 in pripovedovati o svojih hobijih. Nekateri to sicer zmorejo in znajo, drugi se v tem času naučijo angleških poimenovanj za tri živali, tri barve in znajo šteti do deset, nekateri pa morda usvojijo samo nekaj pozdravov. Ampak vsi otroci – ne glede na sposobnosti in »nadarjenost« za jezike – pred vstopom v šolo dobijo neprecenljivo izkušnjo izpostavljenosti tujemu jeziku. Postavljeni so v položaj, ko se »morajo« v domala vsaki situaciji sporazumeti z osebo, ki ne govori »njihovega« jezika. Gre torej za razumevanje konteksta in ne za osvajanje besed, ki so izolirane od konteksta vsakodnevnega dogajanja v vrtcu.
Povratne informacije, ki jih dobivamo od učiteljev, nam vlivajo samozavest in nas hkrati motivirajo za nadaljevanje programa v začrtani smeri. Z navdušenjem namreč povedo, da pri otrocih, ki so bili vključeni v program, že v prvem razredu opažajo večjo motivacijo za pouk angleščine, preseneča pa jih ne le dejstvo, da učenci že razumejo ogromno navodil,sporočil in besedil v angleščini, temveč tudi to, da je marsikateri učenec sposoben celo tvorjenja osnovnih sporočilnih enot na ravni povedi.
V posameznih oddelkih je bila v preteklosti že izvedena tudi predstavitev za starše, kar bomo v prihodnosti zagotovo še ponovili.
Pripravil: Leon Tabor

(Skupno 376 obiskov, današnjih obiskov 1)