ITG

Kratica ITG pomeni »izraz telesa ob glasbi«. Mnogi pomislijo, da gre predvsem za plesno dejavnost in jo povezujejo z umetnostjo, kot področjem kurikula. Vendar je ITG mnogo več. Lahko se izvaja kot samostojna dejavnost ali pa kot del konvergentne pedagogike. V obeh primerih sledimo globalnemu cilju: SOCIALIZACIJI.

Avtorja konvergentne pedagogike sta dr. Michael in Božena Wambach, pedagoga iz Belgije. Koncept konvergentne pedagogike je nastajal v dolgih letih po zaslugi številnih raziskav in prakse poučevanj, dela z učenci različnih kultur in materinih jezikov, pa tudi animacij, seminarjev za izobraževanje učiteljev, profesorjev, pedagogov, vzgojiteljev…. Konvergentna pedagogika predstavlja sintezo modernih tokov v psihologiji, pedagogiki, antropologiji in biologiji. Njen cilj je pomagati otroku, da gradi strategije organizacije in globalnega znanja, tako da: zagotavlja metodološko koherenco, omogoča graditev strategij zaznavanja, razumevanja in strukturiranja informacij iz okolja, spodbuja kreativnost otroka za ustvarjanje novih struktur. (Razredni pouk, 2001)

ITG in konvergentna pedagogika sta neločljivo povezana, izvajanje konvergentne pedagogike brez ITG ni mogoče, medtem ko dejavnost ITG lahko izvajamo tudi kot samostojno dejavnost.

Vaje izraza telesa ob glasbi (ITG) so osnova telesne, moralne, kulturne, estetske in jezikovne vzgoje otroka. ITG je osnovna dejavnost osvobajanja in grajenja osebnosti, združuje dejavnost in misel, telo in duha. Telesni izraz ob glasbi spodbuja naše čute in s tem omogoča spoznavanje sveta in razvijanje abstraktnega mišljenja.
Mentalno in čustveno življenje otroka je tesno povezano z njegovim telesnim razvojem. Zahvaljujoč telesnemu razvoju se otrok postopoma zave svojega jaza, razvije odnose z drugimi in gradi znanje o svetu. Med petim in sedmim letom otrok preživlja pomembno obdobje v svojem razvoju, prehod od globalnega k analitičnemu zaznavanju. Vaje telesnega izraza v glasbi otroku pomagajo, da postopno razvije svojo telesno shemo, to je uravnovešeno reševanje konfliktov med njegovim jazom in zunanjim svetom. Pri razvoju telesne sheme je odločilna ureditev dejavnikov: poznavanje lastnega telesa, orientacija, lateralizacija, časovna prostorska strukturacija.
Posledice slabo razvite telesne sheme so: težave v zaznavanju in strukturiranju časa in prostora, težave telesne koordinacije, inhibicija, nezaupanje in agresivnost v odnosu do drugega. (Wambach, 1999).

V našem vrtcu smo z izvajanjem ITG-ja začeli v šolskem letu 2009/10 z izobraževanjem, ki ga je izvajala mag. Mojca Leban. Vsako leto organiziramo nadaljevanje izobraževanj, metodo konvergentne pedagogike širimo na področja kurikula.

Viri:
Hodnik C. M., Peklaj Z.,: UČENJE TUJIH JEZIKOV, zbornik člankov, Opatija, 2002.
Wambach, M. in Wambach B.: DRUGAČNA ŠOLA, Konvergentna pedagogika, Ljubljana, 1999.
Wambach M., Samec P. K.: Zgodnejše učenje tujih jezikov po konvergentni pedagogiki, Razredni pouk, 1/2001.

(Skupno 453 obiskov, današnjih obiskov 1)