Predstavitev

Vloga svetovalne službe

Temeljni namen svetovalne službe je omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno ali duševno konstitucijo.

Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vami starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca ustvariti spodbudno okolje, v katerih se bo vaš otrok čim bolje počutil in razvijal. Prizadeva si, da bi odrasli (tako vi kot naši strokovni sodelavci) otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

Svetovalna delavka vam lahko svetuje in pomaga:

* pri pripravi in vključitvi otroka v vrtec, v šolo
* ob posebnih situacijah v družini (rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, finančna stiska, selitev, smrt, odvisnost …)
* na področju vzgoje in otrokovega razvoja
* pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav
* pri stiskah (težave hranjenja, močenja, blatenja, spanja, nemirnost, agresivno vedenje)
* pri težavah in psihofizičnih posebnostih v razvoju otroka
* pri spodbujanju nadarjenega otroka.

Svetovalna delavka

* nudi pozornost in podporo vsem otrokom vključenim v naš vrtec, kadar jo potrebujejo
* nudi osebno, individualno ali skupinsko posvetovanje in druge oblike sodelovanja vsem staršem, ki to želijo
* sodeluje z vodstvom, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.

Po potrebi svetovalna delavka sodeluje tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Center za socialno delo …).
Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

Kontakt

Maja Cerar, univ. dipl. socialna pedagoginja
T: 01 564 48 24
Elektronski naslov: svetovalna.vrtec.osjmdol@gmail.com

(Skupno 524 obiskov, današnjih obiskov 1)