Mali sonček

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo razširitev.

                                                             

V letošnjem šolskem letu se bo Mali sonček izvajal v vseh oddelkih od drugega do šestega leta kot del športnega programa.
Sestavljen je iz štirih stopenj:
Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta);
Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta);
Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta);
Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).
Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo in se dopolnjujejo.

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček:
• Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pripomočke.
• Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
• Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.
• Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.
• Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju vsebin gibanja/športa predšolskim otrokom.

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede. Otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki…, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.
V okviru programa Mali sonček so dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki.

Pri Malem sončku je proces pomembnejši od zaključne naloge!
Vsi otroci, ki so vključeni v proces in se trudijo pri izvedbi nalog, dobijo posebno priznanje za osvojitev posameznega sončka.

(Skupno 306 obiskov, današnjih obiskov 1)