Vpis ali izpis otroka

VPIS IZPIS

VPIS OTROKA

Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega 11. meseca otrokove starosti dalje, če starši ne uveljavljate pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, ter do vstopa v šolo. Vpis in sprejem je možen na podlagi vlog in prostih mest vse leto.

Vrtec enkrat letno objavi javni razpis za vpis otrok v vrtec, ki je objavljen v Občinskih novicah občine Dol pri Ljubljani, ter na spletni strani občine in vrtca. Vloge je potrebno oddati do 31. marca za naslednje šolsko leto.

Vloge sprejemamo na e-naslov: vrtec.dol@guest.arnes.si, po pošti ali osebno v tajništvu vrtca.

Skupine se formirajo s 1. septembrom ali med letom, če se odpre nov oddelek.

Obrazec za vpis otroka

Obrazec za vpis otroka (klikni tu) , lahko  dobite tudi v tajništvu vrtca vsak dan med 6. in 15. uro.

Če je za sprejem v vrtec prijav več kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in vseh drugih pogojih za sprejem prejmete starši po pošti.

Če imamo v vrtcu prosta mesta, boste o možnosti sprejema obveščeni takoj.

Če v vrtcu trenutno ni prostih mest in, če je vlog za naslednje leto več kot je prostih mest, vas bomo o sprejemu obvestili po zasedanju Komisije za sprejem otrok vrtec, najkasneje do 31. maja.

Število prostih mest lahko preverite v seznamu čakalni seznam.

2. Ko je otrok sprejet v vrtec, vas o tem pisno obvestimo.

V roku 15 dni od prejema pošte ste nas dolžni obvestiti ali boste otroka vključili v vrtec.

V kolikor se za sprejem otroka v vrtec ne odločite oz. se na naš poziv ne odzovete, vam pošljemo sklep o zaustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.

Če želite otroka vključiti naslednje leto, morate ponovno vložiti vlogo za vpis otroka v vrtec.

3. Če ste se odločili za sprejem otroka v vrtec, vas povabimo k podpisu pogodbe, kar uredite na upravi vrtca.

Preden otrok vstopi v vrtec, potrebujemo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Potrdilo izda pediater, obrazec se nahaja v rubriki »Obrazci/potrdilo pediatra ali tukaj«. Potrdilo pediatra oddate v vrtcu ob sprejemu otroka.

Od 1.1.2012 velja, da na Center za socialno delo oddate: Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavljate znižano plačilo vrtca.

Vlogo je potrebno oddati en mesec pred sprejemom otroka.

Pred vstopom otroka v vrtec vas povabimo na roditeljski sestanek.

PROSTA MESTA

Vsi oddelki našega vrtca so s 1. 9. 2023 polni, skladno z normativi o številu otrok.

V kolikor se bo sprostilo mesto v kateri izmed skupin, bomo povabili k vpisu otroke iz čakalnega seznama.

IZPIS OTROKA

Izpis otroka

Otroci pred vstopom v šolo niso avtomatsko izpisani iz vrtca. Vsakega otroka morate kot starši iz vrtca izpisati.  Vloga za izpis otroka se nahaja v rubriki »Obrazci in pravilniki« in na gumbu spodaj.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)