URNIK DELOVANJA VRTCA MED POLETJEM 2020

Obveščamo vas, da bomo zaradi zmanjšanega števila otrok v juliju in avgustu skupine združevali in bodo enote odprte po urniku, ki je objavljen na povezavi: Obvestilo o delovanju vrtca_poletje 2020

VRAČANJE OTROK V VRTEC

S ponedeljkom, 18. 5. 2020 smo ponovno odprli vrata vrtca in poslujemo v vseh oddelkih. Podrobnejša navodila ste starši prejeli preko eAsistenta, za dodatne informacije pa smo dosegljivi na e naslov in telefon. Podrobnejša navodila NIJZ o ukrepih na področju vrtca, ki veljajo od 1.6.2020 dalje objavljamo tu: Obvestilo_NIJZ.

Veseli nas, da smo zopet skupaj.

SPREJEM OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Objavljamo Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2020/2021 in Čakalni seznam za naknadni sprejem za šolsko leto 2020/2021.

Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2020/2021

Čakalni seznam za naknadni sprejem_2020/2021

Podatki ažurirani 20.5.2020.

URADNA INFORMACIJA V ZVEZI S TVEGANJI ZA COVID-19

Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije, povezava na spletno stran MIZŠ:

https://www.gov.si/novice/2020-02-24-preliminarne-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/

Splošni preventivni in specifični ukrepi, povezava na spletno stran NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

PLAČEVANJE POLOŽNIC

V želji, da vam olajšamo poslovanje z našim vrtcem, znižamo stroške provizij za plačilo položnic ter ravnamo skrbno do okolja, vam predlagamo, da se odločite za eno izmed možnosti plačevanja položnic:

• preko e – računa v vašo spletno banko
• pošiljanje računov na e – naslov
• plačevanje preko trajnika

Več informacij o enostavni spremembi plačevanja je tu.

Obvestilo staršem –  znižano plačilo vrtca in subvencija prehrane

Spoštovani starši!

V prilogi se nahaja obvestilo ministrstva, ki se nanaša na “uveljavljanje pravic iz javnih sredstev” in sicer znižanega plačila vrtca, ter subvencije malice in kosila. Prosim vas, da informacije pozorno preberete in ukrepate v skladu z navodili.

Obvestilo ministrstva

 

UVEDBA REZERVACIJ PRI STROŠKIH PLAČILA OSKRBNINE VRTCA

Občina Dol pri Ljubljani je uvedla možnost rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca.

Podrobnosti lahko preberete v Sklepu o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca.

Za uveljavljanje rezervacije je potrebno izpolniti obrazec Vloga za zdravstveno rezervacijo ali Vloga za počitniško rezervacijo.

 

Nekaj slik…

Arhiv