OBVESTILO O ODPRTOSTI VRTCA V POLETNEM ČASU

OBVESTILO O ODPRTOSTI VRTCA V POLETNEM ČASU

SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Seznam sprejetih otrok v vrtec za šol. leto 2019/2020
Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtec za šol. leto 2019/2020

Podatki ažurirani na 26.6.2019

 

Obvestilo staršem –  znižano plačilo vrtca in subvencija prehrane

Spoštovani starši!

V prilogi se nahaja obvestilo ministrstva, ki se nanaša na “uveljavljanje pravic iz javnih sredstev” in sicer znižanega plačila vrtca, ter subvencije malice in kosila. Prosim vas, da informacije pozorno preberete in ukrepate v skladu z navodili.

Obvestilo ministrstva

 

UVEDBA REZERVACIJ PRI STROŠKIH PLAČILA OSKRBNINE VRTCA

Občina Dol pri Ljubljani je uvedla možnost rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca.

Podrobnosti lahko preberete v Sklepu o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca.

Za uveljavljanje rezervacije je potrebno izpolniti obrazec Vloga za zdravstveno rezervacijo ali Vloga za počitniško rezervacijo.

 

Nekaj slik…

Arhiv