ODPRTOST VRTCA OD 26.10. DALJE

Objavljamo SKLEP o odprtosti vrtca od 26.10. dalje, ki ga je izdal župan Občine Dol, g. Željko Savić. Vrtec je od ponedeljka, 26. 10. 2020 dalje, odprt za otroke, katerih starši nujno potrebujete varstvo, ker vam delodajalec ne more omogočiti dela na daljavo oz. ste zaposleni v organizacijah/ podjetjih, ki so odprti tudi v času epidemije.

Vrtec je odprt od 7. do 16. ure in sicer le enota DOL pri OŠ Janka Modra.
Otroci so razdeljeni v dve skupini in sicer 1. starostno obdobje v ORANŽNI igralnici, 2. starostno obdobje v RDEČI igralnici.

Sklep Občine Dol Pri Ljubljani – nov

ODOBRENA EVROPSKA SREDSTVA ZA UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU OŠ JANKA MODRA

Prejeli smo odločbo Agencije RS za kmetijske trge, v kateri so odobrena sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za operacijo »Gibanje za zdrave možgane«, ki predvideva obnovo otroškega igrišča pri enoti vrtca v Vidmu. 

Občina Dol pri Ljubljani ima kot investitor v obnovo igrišča v Vidmu odobrenih 33.429,24 € sofinanciranja, Občini Kamnik kot investitorju v obnovo igrišča v Stranjah pripada 33.638,15 €, za sofinanciranje programskih vsebin na projektu pa imajo OŠ Janka Modra odobrenih 6.281,10 €, Vrtec Antona Medveda Kamnik 5.971,15 € in OŠ Stranje 32,50 €. Sofinanciran del predstavlja 65 % vrednosti prijavljenega projekta, razliko krijejo partnerji iz lastnih sredstev. Več infomacij lahko preberete desno pod logotipom projekta. 

 

PLAČEVANJE POLOŽNIC V želji, da vam olajšamo poslovanje z našim vrtcem, znižamo stroške provizij za plačilo položnic ter ravnamo skrbno do okolja, vam predlagamo, da se odločite za eno izmed možnosti plačevanja položnic: • preko e – računa v vašo spletno banko • pošiljanje računov na e – naslov • plačevanje preko trajnika Več informacij o enostavni spremembi plačevanja je tu.
Obvestilo staršem –  znižano plačilo vrtca in subvencija prehrane V prilogi se nahaja obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sicer znižanega plačila vrtca, ter subvencije malice in kosila. Prosim vas, da informacije pozorno preberete in ukrepate v skladu z navodili. Obvestilo ministrstva  
UVEDBA REZERVACIJ PRI STROŠKIH PLAČILA OSKRBNINE VRTCA Občina Dol pri Ljubljani je uvedla možnost počitniških in zdravstvenih rezervacij. Podrobnosti lahko preberete v Sklepu o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca. Za uveljavljanje rezervacije je potrebno izpolniti obrazec Vloga za zdravstveno rezervacijo ali Vloga za počitniško rezervacijo.  

Nekaj slik…

Arhiv