SPREJEM OTROK V VRTEC S 1. 9. 2021 

Vrtec je 31. 3. 2021 zaključil z zbiranjem Vlog za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za vpis s 1. 9. 2021.

Komisija za sprejem otrok je zasedala 3. 5 .2021 in pripravila seznam sprejetih otrok ter čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2021/22. Objavljamo oba seznama, ki sta prilogi Zapisnika komisije za sprejem. Starši, ki ste prejeli poziv k podpisu pogodbe, se lahko oglasite v tajništvu vsak dan med 7. in 15. uro in se vam ni potrebno posebej naročati. 

Seznam sprejetih otrok v vrtec za šolsko leto 2021_22

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2021_22

 

ODOBRENA  EVROPSKA SREDSTVA ZA UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU OŠ JANKA MODRA

Prejeli smo odločbo Agencije RS za kmetijske trge, v kateri so odobrena sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za operacijo »Gibanje za zdrave možgane«, ki predvideva obnovo otroškega igrišča pri enoti vrtca v Vidmu.

Občina Dol pri Ljubljani ima kot investitor v obnovo igrišča v Vidmu odobrenih 33.429,24 € sofinanciranja, Občini Kamnik kot investitorju v obnovo igrišča v Stranjah pripada 33.638,15 €, za sofinanciranje programskih vsebin na projektu pa imajo OŠ Janka Modra odobrenih 6.281,10 €, Vrtec Antona Medveda Kamnik 5.971,15 € in OŠ Stranje 32,50 €. Sofinanciran del predstavlja 65 % vrednosti prijavljenega projekta, razliko krijejo partnerji iz lastnih sredstev. Z obnovo igrišča smo v našem vrtcu pričeli v začetku meseca junija 2021 in bomo predvidoma zaključili do jeseni 2021, ko bo prenovljeno igrišče zopet v uporabi. 

Več infomacij o odobrenem projektu lahko preberete desno pod logotipom projekta.

 

PLAČEVANJE POLOŽNIC

V želji, da vam olajšamo poslovanje z našim vrtcem, znižamo stroške provizij za plačilo položnic ter ravnamo skrbno do okolja, vam predlagamo, da se odločite za eno izmed možnosti plačevanja položnic:

• preko e – računa v vašo spletno banko
• pošiljanje računov na e – naslov
• plačevanje preko trajnika

Več informacij o enostavni spremembi plačevanja je tu.

Obvestilo staršem –  znižano plačilo vrtca in subvencija prehrane

V prilogi se nahaja obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sicer znižanega plačila vrtca, ter subvencije malice in kosila. Prosim vas, da informacije pozorno preberete in ukrepate v skladu z navodili.

Obvestilo ministrstva

 

Nekaj slik…

Arhiv

(Skupno 7.305 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost