RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC

Objavljamo razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2020/21 za vpis s 1.9.2020.

Izpolnjeno vlogo »Vloga za vpis otroka v vrtec«, ki jo lahko dobite v tajništvu in na spletni strani http://www.vrtec-osjmdol.si/obrazci/vloga-za-vpis/,   oddajte osebno v tajništvu ali po pošti najkasneje do 31. marca 2020.

Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.24/2012, z dne 30.3.2012) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.92/2013, z dne 8.11.2013) v občini Dol pri Ljubljani.
Starši boste o sprejemu otroka obveščeni najkasneje do 31. maja 2020.

Pomembno: Vse vloge, ki ste jih starši že oddali med letom za sprejem s 1.9.2020, bodo enakopravno obravnavane in jih ni potrebno ponovno vlagati.

PLAČEVANJE POLOŽNIC

V želji, da vam olajšamo poslovanje z našim vrtcem, znižamo stroške provizij za plačilo položnic ter ravnamo skrbno do okolja, vam predlagamo, da se odločite za eno izmed možnosti plačevanja položnic:

• preko e – računa v vašo spletno banko
• pošiljanje računov na e – naslov
• plačevanje preko trajnika

Več informacij o enostavni spremembi plačevanja je tu.

SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Seznam sprejetih otrok v vrtec za šol. leto 2019/2020
Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtec za šol. leto 2019/2020

Podatki ažurirani na 26.6.2019

 

Obvestilo staršem –  znižano plačilo vrtca in subvencija prehrane

Spoštovani starši!

V prilogi se nahaja obvestilo ministrstva, ki se nanaša na “uveljavljanje pravic iz javnih sredstev” in sicer znižanega plačila vrtca, ter subvencije malice in kosila. Prosim vas, da informacije pozorno preberete in ukrepate v skladu z navodili.

Obvestilo ministrstva

 

UVEDBA REZERVACIJ PRI STROŠKIH PLAČILA OSKRBNINE VRTCA

Občina Dol pri Ljubljani je uvedla možnost rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca.

Podrobnosti lahko preberete v Sklepu o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca.

Za uveljavljanje rezervacije je potrebno izpolniti obrazec Vloga za zdravstveno rezervacijo ali Vloga za počitniško rezervacijo.

 

Nekaj slik…

Arhiv