Program vrtca

Kurikulum za vrtce

Kurikulum za vrtce je osnovni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje in je obvezujoč dokument za vse javne vrtce, ki izvajajo predšolsko vzgojo v Republiki Sloveniji. Opredeljuje cilje, načela, področja dejavnosti (jezik, narava, družba, matematika, gibanje, umetnost) ter ostale pomembne elemente v procesu predšolske dejavnosti. Središče dogajanja je otrok in njegove razvojne značilnosti, sposobnosti ter individualne posebnosti.

V našem vrtcu kurikulum dopolnjujemo in bogatimo z naslednjimi programi:

Mali sonček

Je gibalni/športni program namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, posamezne stopnje programa pa se  med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Gibanje za zdrave možgane

To je gibanje, ki v večji meri prispeva k aktivaciji nevronskih poti v celem telesu ter k uspešni integraciji primarnih refleksov. Možgansko stimulativno gibanje in igra sta izrednega pomena za razvoj zdravih temeljev možganov. Otrokovi možgani so najbolj stimulirani med prosto igro in gibanjem na neravnem terenu, ko so otroci zatopljeni v lastno aktivnost ter notranje motivirani za aktivnost in delujejo preko pozitivnega navdušenja do raziskovanja.

Zgodnje poučevanje tujega jezika v vrtcu

Projekt zgodnjega učenja tujega jezika v našem vrtcu poteka že vrsto let. Učenje (ali bolje rečeno poučevanje) tujega jezika pa ne poteka po tradicionalnih metodah, ki se jih marsikdo izmed staršev morda spomni iz svojih vrtčevskih ali šolskih časov. Pri delu z otroki namreč sledimo smernicam metode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Gre za obliko dela, pri kateri se aktivnosti s področij Kurikula (jezik, gibanje, matematika, narava, družba in umetnost) prepletajo in izvajajo v tujem jeziku.

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 2)