Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2024/25 za vpis s 1. 9. 2024.

Izpolnjeno vlogo »Vloga za vpis otroka v vrtec«, ki jo dobite na upravi vrtca ali na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in vrtca pošljite na e-naslov vrtec.dol@guest.arnes.si. Lahko jo oddate tudi osebno v tajništvu vrtca ali pa jo pošljite po pošti na naslov: OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, najkasneje do 31. marca 2024.

Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo–UPB1), Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022, v občini Dol pri Ljubljani.

Starši bodo o sprejemu otroka obveščeni najkasneje do 31. maja 2024.

Pomembno: Vse vloge, ki ste jih starši že oddali med letom za sprejem s 1. 9. 2024, bodo enakopravno obravnavane in jih ni potrebno ponovno vlagati.

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost