April v igralnici Snežinka

V mesecu aprilu smo: se igrali z nestrukturiranim materialom, igralnico okrasili v pomladno dekoracijo, delali kot mojstri s pravim orodjem na delovnem pultu, se igrali z bobenčkom, tekli »mini kros« in izvedli nekaj poskusov z vodo in jajci. [Show as slideshow]...

Oktober v igralnici Snežinka

V mesecu oktobru smo: spoznavali jesenske pridelke, odšli v gozd, si ogledali predstavo Čarobni pralni stroj, imeli na obisku »pravega« lovca, gasilce in reševalce in se veliko gibali. [Show as slideshow] Pripravila: Kristina...

September v igralnici Snežinka

V mesecu septembru smo: v skupino sprejeli nove prijatelje, slikali s temperami preko folije, imeli na obisku lovca iz pravljice Rdeča Kapica, spoznali novo pesem Živali jeseni in se veliko igrali. [Show as slideshow] Pripravila: Kristina...

Marec v igralnici Snežinka

V mesecu marcu smo: se preoblekli v pustne šeme in odšli odganjat zimo, spoznali in se igrali s senčnimi lutkami, si ogledali predstavo Trije prašički, se gibali na travniku in se še zadnjič družili z dijakinjo Saro. [Show as slideshow] Pripravila: Kristina...

Januar v igralnici Snežinka

V mesecu januarju smo: se igrali z nestrukturiranim materialom, se gibali ob različnih gibalnih igrah, izdelali maketo Senožet, se družili z Leonom in bili na obisku v vrtcu Jurček v Jevnici. [Show as slideshow] Pripravila: Kristina...

Februar v igralnici Snežinka

V mesecu februarju smo: izdelali čutno pot, se družili z dedki in babicami, rajali ob rajalni igri Potujemo v Rakitnico, spoznali značilnosti netopirja, si ogledali predstavo Zoo za lahko noč, se igrali na peskokopu in se zabavali ob različnih gibalnih igrah. [Show as...