ORANŽNA IGRALNICA

Pet dečkov in devet deklic,
se v oranžni igralnici uvaja.
Prisotnega je nekaj joka
in veliko smehljanja.
Pomirjajoče vzgojiteljici Petri otroke crkljata,
jim pesmice pojeta in se z njimi igrata.
Ko sonček iz oblakov pokuka,
se otroke oblači in obuva.
»Hitro jih na mali voz – avtobus naloživa
in jih proti sončku peljiva!«
Radost takrat je v otroških očeh,
saj z vozom – avtobusom gremo na potep.