ZELENA IGRALNICA

Letos veliki smo postali,
zato so nas v zeleno igralnico poslali.

V skupini nas je 24 otrok,
ki veseli hitimo novim dogodivščinam »nasprot«.

Da ne bi preveč norčij storili,
nas bosta Nataša in Kristina vsakodnevno mirili.

Vsi veseli in igrivi pa smo si obljubili,
da v tem letu veliko novega se bomo naučili.