Svet staršev

 PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Vsak oddelek ima v svetu staršev OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani predstavnika, ki je bil izbran na oddelčnem roditeljskem sestanku.

V svetu staršev starši razpravljajo o programih, izražajo skupne interese, predstavljajo probleme posameznih oddelkov in predlagajo rešitve zanje. Predstavniki sveta staršev vrtca delujejo kot enakopravni člani sveta staršev OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani. Na pobudo in željo posameznega predstavnika staršev, se le-ti lahko srečujejo tudi na neformalnih srečanjih, ki običajno potekajo enkrat letno in na katerih se obravnava izključno teme povezane z vrtcem.

Predstavniki sveta staršev vrtca v šolskem letu 2019/2020:

Vrtec Dol

1. Modra igralnica Petra Topić
2. Vijolična igralnica Katja Verbovšek Zabukovec
3. Rumena igralnica Monika Hozjan
4. Rdeča igralnica Nataša Rosenstein
5. Zelena igralnica Monika Cvetkov
6. Bela igralnica Petra Medvešek
7. Oranžna igralnica Aleksandra Lampret
8. Zelena igralnica v župnišču Boštjan Štor
9. Pisana igralnica v gasilskem domu Mateja Resnik Strozak

Vrtec Dolsko

1. igralnica Oblak Anja Gradišek
2. igralnica Zvezda Maja Fister
3. igralnica Luna Alvina šabotič
4. igralnica Sonce  Katja Vidmar
5. igralnica Strele Darja Zorec
6. Mavrična igralnica v kulturnem domu Gea Ferko

Vrtec Senožeti

1. igralnica Snežinka Luka Škarja