Svet staršev

 PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Vsak oddelek ima v svetu staršev OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani predstavnika, ki je bil izbran na oddelčnem roditeljskem sestanku.

V svetu staršev starši razpravljajo o programih, izražajo skupne interese, predstavljajo probleme posameznih oddelkov in predlagajo rešitve zanje. Predstavniki sveta staršev vrtca delujejo kot enakopravni člani sveta staršev OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani. Na pobudo in željo posameznega predstavnika staršev, se le-ti lahko srečujejo tudi na neformalnih srečanjih, ki običajno potekajo enkrat letno in na katerih se obravnava izključno teme povezane z vrtcem.

Predstavniki sveta staršev vrtca v šolskem letu 2018/2019:

Vrtec Dol

1. Modra igralnica Katja Verbovšek Zabukovec
2. Vijolična igralnica Monika Hozjan Bubnjič
3. Rumena igralnica Petra Medvešek
4. Rdeča igralnica Zala Klavora
5. Zelena igralnica Sanja Koren
6. Bela igralnica Leon Zukanovič
7. Oranžna igralnica Petra Topić
8. Zelena igralnica v župnišču Uroš Mitrović
9. Pisana igralnica v gas.domu Nataša Rosenstein

Vrtec Dolsko

1. igralnica Oblak Manca Zajc
2. igralnica Zvezda Katja Vidmar
3. igralnica Luna  Maja Kozlovič
4. igralnica Sonce  Darja Zorec
5. igralnica Strele Jernej Rebolj
6. Mavrična igr. v kulturnem domu Nataša Brelih

Vrtec Senožeti

1. igralnica Snežinka Luka Škarja