Obisk Ciciuhca v rdeči igralnici

Otroci rdeče igralnice smo bili celo leto vključeni v projekt CIciuhec. V vrtec smo prinašali knjige. Judita in Marja sta nam z veseljem brali pravljice, deklamacije, ugibali smo uganke. Obiskala nas je knjižničarka Nina s Ciciuhcem. Prebrala nam je pravljico Medved...

Pesmica škratkov

Otroci rdeče igralnice smo iz Dola “zbežali” In se v Škratkovo deželo, v Gozd Martuljek odpeljali. Tam brez mamic in očkov smo prespali dve noči. Dogajalo se nam je veliko zanimivih reči. Obrisali smo solze, ki jih je malo bilo. Prav nič nam žal za to...

Marec v župnišču

V mesecu marcu smo se pogovarjali o materinskem dnevu; čemu je namenjen dan, zakaj imamo mamico radi, kaj z njo počnemo in kdo vse še sestavlja našo družino. Za ta posebni dan je vsak otrok izdelal svojo rožico. Da pa smo lahko izdelali rožice, smo potrebovali tudi...
Dostopnost