Vpis

Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega 11. meseca otrokove starosti dalje, če starši ne uveljavljate pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, ter do vstopa v šolo. Vpis in sprejem je možen na podlagi vlog in prostih mest vse leto. Vrtec enkrat letno objavi javni razpis za vpis otrok v vrtec, ki je objavljen v Občinskih novicah občine Dol pri Ljubljani, ter na spletni strani občine in vrtca. Vloge je potrebno oddati do 31. marca za naslednje šolsko leto. Skupine se formirajo s 1. septembrom ali med letom, če se odpre nov oddelek.

VLOGE SPREJEMAMO OSEBNO NA UPRAVI, PO PRIPOROČENI POŠTI ALI NA: VRTEC.DOL@GUEST.ARNES.SI

  1. Obrazec za vpis otroka se nahaja na spletni strani v rubriki »Obrazci«, lahko ga dobite tudi na upravi vrtca vsak dan med 6. in 15. uro. Če je za sprejem v vrtec prijav več kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in vseh drugih pogojih za sprejem prejmete starši po pošti. Če imamo v vrtcu prosta mesta, boste o možnosti sprejema obveščeni takoj. Če v vrtcu trenutno ni prostih mest in, če je vlog za naslednje leto več kot je prostih mest, vas bomo o sprejemu obvestili po zasedanju Komisije za sprejem otrok vrtec, najkasneje do 31. maja. Število prostih mest lahko preverite v rubriki »Prosta mesta«.
  2. Ko je otrok sprejet v vrtec, vas o tem pisno obvestimo. V roku 15 dni od prejema pošte ste nas dolžni obvestiti ali boste otroka vključili v vrtec. V kolikor se za sprejem otroka v vrtec ne odločite oz. se na naš poziv ne odzovete, vam pošljemo sklep o zaustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec. Če želite otroka vključiti naslednje leto, morate ponovno vložiti vlogo za vpis otroka v vrtec.
  3. Če ste se odločili za sprejem otroka v vrtec, vas povabimo k podpisu pogodbe, kar uredite na upravi vrtca.

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI, ENOTA VRTCA DOL
Videm 17 c
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 56 44 824, 01 56 44 826
Elektronski naslov: vrtec.dol@guest.arnes.si

Preden otrok vstopi v vrtec, potrebujemo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Potrdilo izda pediater, obrazec se nahaja v rubriki »Obrazci/potrdilo pediatra«. Potrdilo pediatra oddate v vrtcu ob sprejemu otroka.

Od 1.1.2012 velja, da na Center za socialno delo oddate: Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavljate znižano plačilo vrtca. Vlogo je potrebno oddati en mesec pred sprejemom otroka.

Pred vstopom otroka v vrtec vas povabimo na roditeljski sestanek.

(Skupno 2.137 obiskov, današnjih obiskov 1)