Vpis

Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega 11. meseca otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v šolo. Vpis in sprejem je možen na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec enkrat letno objavi javni razpis za vpis otrok v vrtec, ki je objavljen v Občinskih novicah občine Dol pri Ljubljani, ter na spletni strani občine in vrtca. Vloge je potrebno oddati do 31. marca za naslednje šolsko leto. Skupine se formirajo s 1. septembrom ali med letom, če se odpre nov oddelek.

POMEMBNI PODATKI ZA VPIS OTROKA V VRTEC:

  1. Obrazec za vpis otroka lahko dobite tudi na tej spletni strani (rubrika »Obrazci«) ali na upravi vrtca vsak dan med 6. in 15. uro. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti ali pa jo oddate osebno na upravi vrtca (vsi podatki so na voljo tudi v rubriki »Vizitka/Vrtec Dol«). Če je za sprejem v vrtec prijav več kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in sprememb . Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in vseh drugih pogojih za sprejem dobijo starši po pošti. Če imamo v vrtcu prosta mesta, boste o možnosti sprejema obveščeni takoj. Če v vrtcu trenutno ni prostih mest in, če je vlog za naslednje leto več kot je prostih mest, vas bomo o sprejemu obvestili po zasedanju Komisije za sprejem otrok vrtec, najkasneje do 31. maja. Število prostih mest lahko preverite v rubriki »Prosta mesta«.
  2. Ko je otrok sprejet v vrtec, vas o tem pisno obvestimo. V roku 15 dni od prejema pošte ste nas dolžni obvestiti ali boste otroka vključili v vrtec. V kolikor se za sprejem otroka v vrtec ne odločite oz. se na naš poziv ne odzovete, vam pošljemo sklep o zaustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec. Če želite otroka vključiti naslednje leto, morate ponovno vložiti vlogo za vpis otroka v vrtec.
  3. Če ste se odločili za sprejem otroka v vrtec, vas povabimo k podpisu pogodbe, ki jo boste prejeli na upravi vrtca.

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ENOTA VRTCA DOL
Videm 17 c
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01 56 44 824, 01 56 44 826
Fax: 01 56 44 825
Elektronski naslov: vrtec.dol@guest.arnes.si

Preden otrok vstopi v vrtec, potrebujete potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Potrdilo izda pediater, obrazec pa lahko dobite tudi v rubriki »Obrazci/potrdilo pediatra«. Potrdilo pediatra oddate v vrtcu ob sprejemu otroka.

Od 1.1.2012 velja, da na Center za socialno delo oddate:

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavljate znižano plačilo vrtca. Vlogo je potrebno oddati en mesec pred sprejemom otroka. Na odločbi, ki jo izda Center za socialne delo, preverite do kdaj odločba velja.

Pred vstopom otroka v vrtec vas bomo povabili na roditeljski sestanek.